Foresto® pruža usporedivu zaštitu protiv buha nakon više mjeseci kao tek plicirani spot-on pripravak

Graf prikazuje učinkovitost Foresto® ovratnika (stavljenog na dan 0) protiv buha tijekom 8 mjeseci u usporedbi s ovratnikom sa deltametrinom (stavljenim na dan 0) i spot-on pripravkom koji sadrži kombinaciju fipronila i metoprena (apliciranim na dan 161).

Foresto® pruža izvrsnu zaštitu protiv buha

Efficacy against fleas

U komparativnoj studiji 32 psa su podjeljena u 4 skupine. Skupina 1 bila je kontrolna skupina (ne tretirana), skupina 2 bila je tretirana Forestom na dan 0, skupina 3 tretirana je ovratnikom s deltametrinom na dan 0 i skupina 4 je tretirana spot-on pripravkom koji sadržava kombinaciju fipronila i metoprena na dan +161. Učinkovitost je izmjerena usporedbom broja buha otkrivenih 24h nakon ponovljene umjetne infestacije svakog psa sa 10 buha.1

Učinkovitost protiv buha počinje neposredno nakon stavljanja ovratnika. 

“Otkrio sam da je ovratnik izuzetno učinkovit u suzbijanju infestacije buha u mačaka čak i kod jedne mačke koja je imala 180 buha.”

Dr. H Pinsenschaum, dr.med.vet, Münchsteinach, Južna Njemačka, Listopad 2011.

 

1Data on file