Inovativna tehnologija čini Foresto® izrazito učinkovitim

  • Jedinstvena polimerna matrica koja je rezultat velikog Bayerovog iskustva na područjima Pharmaceuticals, Consumer Health i Crop Science
  • Kontrolirano otpuštanje niske doze dva dokazano djelotvorna sastojka

Kako patent mehanizma kontroliranog otpuštanja djeluje

Depo formulacija

Inovativna polimerna matrica čuva djelatne tvari unutar ovratnika

Početna aplikacija

Molekule djelatnih tvari migriraju i čine mikrosloj na površini ovratnika
Migracija prestaje kada se koncentracija između matrice i površine izjednači

Raspodjela djelatnih tvari

Djelatne tvari prelaze s ovratnika na kožu i dlaku
Neutralna ulja pomažu difuziju djelatnih tvari i širenje kroz lipidni sloj

Kontinuirana upotreba

Djelatne tvari nastavljaju migraciju iz matrice na površinu ovratnika po potrebi
Optimalna akaricidna/insekticidna zaštita održana je do 8 mjeseci uz trajno niske a učinkovite doze

 

Pogledajte kako se djelatne tvari pohranjene u Foresto® ovratniku oslobađaju tijekom vremena. Ova animacija pokazuje kako molekula imidakloprida (prikazano zeleno) unutar matrice prolazi prema površini i spremna je da difundira u lipidni sloj na tijelu ljubimca.